Na stronie znajdziecie Państwo materiały promocyjne Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Pliki graficzne przeznaczone są dla wszystkich partnerów Programu „Lokalni Lojalni”.

W górnym menu znajduje się także zakładka „Materiały partnerów Karty Mieszkańca”. Każda z firm partnerskich otrzymała indywidualne konto. Przejście na nie następuję po kliknięciu logotypu wybranego partnera. Sukcesywnie na konta będą przesyłane materiały promocyjne przygotowane indywidualnie dla każdej firm. Dostęp do konta może być na życzenie firmy zaszyfrowany.


Na adres kontaktowy rkm@radzymin.pl możecie Państwo nadsyłać pomysły na materiały promocyjne, które ocenimy i w miarę możliwości będziemy starali się realizować.